neděle 29. července 2012

per aspera ad astra

píseň našeho léta

Zdravíme všechny pozemské tvory!
My jsme Pat i Mat, Lolek i Bolek, Cvoci v akci, imperiátoři z vesmíru, bojovnice za mír a svobodu, Frodo a Sam, Asterix a Obelix, děti ztracené generace, Sherlock a Watson, ... ale lidé nám říkají jen Tamara a Rina. Jednoduše. Bezperspektivně. 
Popisovat lidi není snadné, zvlášť když je to vaše nejlepší kamarádku a ještě k tomu je "mnohostranná". Tady není důležitý vzhled, ale spíš myšlení, forma, fantazie, ... tvar toku jejích ideí, myšlenek, které vyplývají jedna z druhé a namíchají divnou suspenzi, kterou na vás shodí ve vodopádu geniálních nápadů, které jsou však tak úzce propleteny, že pak zní jako klinický cvok. Taminka vyrostla na filmech typu "Pán Prstenů", "Harry Potter" a podobných fantastikách, což je hodně poznat (upřímně si myslím, že pořád doufá, že najde něco magického a stane se výjimečnou čarodějkou - nebo ji v nejhorším případě ještě vyzvednou do Bradavic)!
Pořád je v pohybu, ani na chvíli se nezastaví, změny ji doprovázejí na každém kroku, pořád chce něco reformovat (nebo aspoň deformovat). Tvrdohlavá jako osel! Myslím, že kdyby chtěla, tak je jednoznačně vesmírné veličenstvo Tamara IV, ale rychle by ji to přestalo bavit, a ještě k tomu galaxii by jednoznačně čekala krize typu černá díra, jelikož tady někdo moc neumí s ekonomikou ;). 
Ale bohužel, žádné království není bez bouří a přeháněk, Tami asi podvědomě cítí, že se hodně liší od ostatních, a snaží se skrýt svou výjimečnou, šílenou (v dobrém) osobnost pod maskou "je mi vše jedno", ale není to tak jednoduché, jak se zdá. A doufám, že jí tahle nálada dlouho nevydrží! ;) Co se týká plánů do budoucna - zatím nic moc určitého, chce být novinářkou a hodně cestovat. Myslím, že dle temperamentu jí to hodně sedí, uvidíte sami, jaký krásný jazyk má při psaní článků. Jinak chceme bydlet spolu a doufáme, že budeme mít byt a auto jen pro nás dvě! :D
Na závěr bych jen chtěla říct, že jsem měla nejvíc štěstí, že jsem potkala a spřátelila se s takovou energickou, veselou a zároveň hodně chytrou osobou, která vždy pomůže a podpoří.
A letíme spolu do Narnie!
Per aspera ad astra, mon sister
Taky byste měli vědět, kdo je Rina. Nebo spíš vzdáleně tušit, vystihnou celý Rinin charakter je dle mého názoru neproveditelné. Možná vás už napadlo, že bude mít nějaké exotické geny - taky že má a hodně složité, takže vám stačí vědět, že je z Východu. Díky tomu má krásnou olivovou barvu pleti, kterou jí věčně závidím - já s mrtvolně bledou pletí, že. Není možné poznat Rinu v davu podle vlasů, protože velmi ráda experimentuje. Nikdy nevíte, co můžete očekávat, vždycky vás dokáže překvapit něčím novým!
Je to nejtemperamentnější a nejtvrdohlavější člověk, jakého jsem kdy poznala. Bude se s vámi hádat o čemkoliv a neustoupí, protože si stojí za svým názorem, který je sice ochotna zpětně trochu přehodnotit, ale když je v ráži, tak ji nic nezastaví. Malá rada do života - rozhodně se s ní nehádejte o politice, nechcete-li riskovat nervové zhroucení. Ohnivá diskuze s ní je předem prohraný boj, Rinka zná své ideály a názory velmi dobře a stojí si za nimi. A to se cení! 
Její věčnou "guilty pleasure" jsou a vždycky budou koně, které zbožňuje a udělala by pro ně cokoliv. Ani velmi silná alergie ji nezastaví. Do budoucna má velké sny a ambice, které přesto nejsou nereálné. Nikdy neztratí svůj cíl změnit svět v lepší místo. V lidech hledá jen to dobré a díky tomu se občas spálí, ale ani to jí na dlouho nezastaví!
Nikdy nezkazí srandu, ať děláme sebevětší blbosti, tak se přidá a přihodí do kola ještě větší pitomost! Ale když se rozhodnete třeba skočit z mostu, tak neskočí s vámi, ale dole vás chytne a zfackuje vás, abyste se probrali. Vím to, už mi jednou zachránila život. :)
Máte mi co závidět, že mám to potěšení znát tohohle blázínka!
Díky!
A jako perlu na konec bych vysvětlila nadpis, naše motto: "Přes překážky ke hvězdám!"

ENGLISH (Even though I tried my best, you're probably gonna find a hell lot of mistakes!) :


Greetings to every living creature on planet Earth!
We are Pat and Mat, Bolek and Lolek, Freaks in actions, conquerors of the universe, fighters for peace and freedom, Frodo and Sam, Asterix and Obelix, children of lost generation, Sherlock and Watson, ... but people usually call us Tamara and Rina. How simple. I mean, guys, a little perspectiv maybe...?
Describing people ain't easy, especially when you're writing about your best friend, who is on top of everything very "miscellaneous". The body image isn't the important part in here. Important is her thinking, fantasy - that flow of ideas, thoughts, creating a weird mixture, which she throws at you like a waterfall of genious fantasies. All of that is so blended up, that the result makes her seem as a mentally disturbed person.
Tams grew up watching series such as The Lord of The Rings and Harry Potter. And she makes it very obvious (honestly, I think she still hopes she'll find something magical and become a known witch, or - in the worst case - they'll finally pick her up for Hogwarts!)
She's still in motion, she never stops, changes go by her side everywhere. She always wants to reform something (or at least deform). She's more stubborn than a donkey! I think, she'd be "her cosmic highness Tamara IV", if she'd want to. But it would start to bore her highness very soon - that would lead to an intergalactic crisis, 'cause she never really mastered economics ;).
Unfortunately, there can't be a kingdom without any clouds and storms. Tams probably subconsiously feels, that she's really different than other people and she tries to cover up her extraordinary and crazy (meant in a good way) personality under the cover of "I don't care 'bout anythin'". But that's not as easy as it may seem. And I hope this mood of hers won't last for long. ;)

Talking about her future plans - actually nothing specific, yet. She wants to become a journalist and travel a lot. I believe it fits her temperament quite well - I mean, you'll see how beautifuly she can write. In addition, we plan to live together and we hope to have our own appartment and some amaing truck, just for the two of us! :D

At the end, I'd like to say, that I'm more than happy to meet and befriend such an energetic, cheerful and clever person in the same time. She can always help me and support me.

We'll fly to Narnia together!

Per aspera ad astra, mon sister

You should also know who's Rina. Or more like - have a slight idea about who she is. Describing her whole personality is impossible. Maybe you already figured out she has some exotic gens - oh yeah, she does, and very complicated ones, so I'll just tell you she's a Western girl. Thanks to that, she has a beautiful olive complexion, which I envy her all the time - I can only dream about that with my deadly white skin, you know. It isn't possible to recognize Rina in a crowd of people by her hair, because she loves experimenting! You can never know what to expect from her, she can always come up with something new!
She is the most temperament and stubborn person I've ever gotten to know. She'll argue with you about anything and she'll never give up! On the rebound she's willing to reconsider her opinion, but never while she's having a fight with someone. An advice for life - never ever argue with Rina about politics, if you don't wanna risk a nervous breakdown. Fiery debate with her is a lost battle, believe me. She knows her ideals and opinions very well and she always stands up for them. And that's appreciated!
Her everlasting guilty pleasures are and will always be horses - she adores them and she would do anything for them. Not even her very strong alergy can separate her from these animals. Her dreams and ambitions are great, yet not unrealistic. Her goal is to make the world a better place. She always seeks for the good in people, so she gets hurt sometimes - but that doesn't stop her from anything for long!

Rina's never a "buzz killer". No matter how stupid things we do, she'll always join us and do something even crazier! But if you would decide to jump off of the bridge, she won't jump with you, she'll be waiting under it to catch you a slap you really hard to wake you up. I know that, she's already saved my life once...
You have to envy me knowing this little fool! :)
Thank you!And at the end of the evening I'd like to explain the name of this article, our motto: "Through hardships to the stars!"

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za všechny komentáře! :) (Thank you for your feedback! :) )